Med yogaterapeut og grunnlegger Deva Yoga, Katrine Berge.

 

DE 3 MEDITASJONENE DU VIL FÅ UMIDDELBART:


LANGE DYPE ÅNDEDRAG
for å resette nervesystemet fra stressmodus til HELINGS modus 

YOGA NIDRA MEDITASJON for å føle deg avslappet og vitalisert

HJERTE MEDITASJON som forankrer deg i hjertet ditt

***

Deva Yoga Institue AS
katrineberge.com - post@katrineberge.com