Yoga + psykologi og psykisk helse   

Workshopen omhandler samtidens yogaparadigme i retning psykologi, og tar for seg både emosjonell helse (selv-ivaretakelse) og "spirituell bypassing". 

Du vil få en forståelse av endring og behov for endring sett i kontekst av yogaparadigme og i relasjon til psykologien bak. Samt en innføring i Mindful Yoga, slik at du får plassert alt i en kontekst.

Dette er viktig for en økt forståelse av det paradigme vi befinner oss i, som gir mulighet til nyansering og til bruk av aktuelle begreper. 

Kunnskapen du lærer kan du bruke i din yogapraksis, selvutvikling og i yogaundervisning. 

 

Fakta

Workshop: Yoga + psykologi og psykisk helse

Dato: Torsdag 2. november kl 18.00 - 20.00 

Varighet: 2 timer 

Pris: kr 650 

Kursholder: Kristin Vikjord

Undervisningsform: Nettbasert, i sanntid over Zoom

Oppmøte er anbefalt på det sterkeste, men ikke påkrevd. Om du velger å møte, vil du bli bedt om å møte 5 minutter før, med bilde på og være fullt tilstede under hele undervisningen. 

Opptak: Det vil bli opptak av undervisningen som sendes ut til alle påmeldte. Opptaket er kun tilgjengelig i én uke. 

 

 Kurset har bindende påmelding.

Kursholder 

Kristin Vikjord er konstituert psykologspesialist innen Rus- og avhengighet, og jobber på kortidsenhetn for Rus, NLSH. Gjennom sin interesse for østlige visdomstradisjoner har Kristin opparbeidet spisskompetanse i feltet der yoga og mindfulness møter psykologi.

Hun har vært med i flere prosjekter der mindfulness og yoga er anvendt som del av klinisk behandling. Blant annet som klinisk veileder for Prison Yoga, NL og Mindulness som Tilbakefallsforebygging Rus, MBRP. De senere årene har hun vært med som co-grunnlegger av Delight Yoga Schools, NL, som var det største yogastudiet i Europa, samt initiert og vært hovedorganisator for Artic Yoga Conference (AYC) over ti år i Bodø.

Utover grunn- og videreutdanning i yoga, har Kristin sertifiseringsutdanning i Traumesensitive Yoga med David Emerson og Bessel Van Der Kolk, hvor hun tok en 2-årlig utdanning ved Spirit Rock, CA med Anne Cushman, Will Kabat-Zinn og Chip Hartranaft, instruktørutdanning i MBSR og MBCT. Sistnevnte ved Oxford University, Center for Mindfulness med Melaine Fennell.

Kristin er forfatter og har skrevet en selvhjelpsbok "Indre Gnist" som er publisert på flere språk. Hun har også bidratt i en pedagogisk bok om tverrfaglig fasilitering, (NTNU), og skrevet kapitler ‘Yoga and Depression’ og ‘Yoga and Anxiety’ i bokserie av Dr. Shirley Telles m.fl. Hun jobber pt. med sin første roman, som utforsker dikotomier i det å være mennesker, sett i relasjon til teknologisk utvikling og samspill med AI i en projisert fremtid.

Registrer deg her
Kristin Vikjord