"Whatever you do, do not forget pranayama"

- Sri Swami Satchidananda (Grunnlegger Integral Yoga)


Av alle de yogiske metodene er pusteteknikkene (pranayama) det som antakeligvis er mest utforsket i vitenskapelige studier og forstått gjennom det nevrologiske og biofysiologiske perspektivet.

 

Blant annet viser det seg at spesifikke metoder av pranayama kan redusere stress,  smerteintensitet, forbedre søvn og tilstedeværelse i nuet.

I tillegg kan pranayama støtte konsentrasjon og skape ro og trygghet når angstnivået og smerteintensiteten er høy.

 

Pusteteknikker har vist spesiell effekt for å regulere nervesystemet og derav har de potensiale til å nedregulere stress og aktivere fysiologisk tilstand for ro og regenerering, som er en viktig grunnleggende funksjon for å tilhele fra ulike tilstander.

F eks er stressrelaterte lidelser en av de største årsakene til sykefravær og relateres både til fysisk og psykiske plager. Stivhet i muskler og bindevev, spesielt nakke og skuldre, inflammasjon, redusert søvnkvalitet, tankesurr, angst og redusert energinivå, er alle relatert til nervesystemets tilstand.


Nyere forskning viser at ulike måtene å puste på har ulike effekter på nervesystemet og følgelig kan vi bruke det til å oppnå ønskede effekter til vår fordel
- det er dog essensielt å vite hvordan utføre, hva man kan gjøre når og kontraindikasjoner. På denne måten kan pusten være et nyttig (og trygt) verktøy som yogalærere gir videre til sine yoga-elever, men også for hver enkelt i hverdagen. Potensielt kan også ulike pusteteknikker benyttes som supplement i behandling for å støtte tilhelingsprosessen av fysiske og psykiske plager.


Hvorfor er pusteteknikker viktig?

Ved å forstå vitenskapen bak pranayama, respirasjon og biokjemiske effekter kan vi få viktig innsikt i hvordan vi kan anvende pusteteknikker for å påvirke vår fysiske og emosjonelle helse og velvære generelt.

Ved å lære hvilke teknikker som har hvilke effekter kan disse pusteteknikkene benyttes på en trygg og nyttig måte, av både yogalærere, helsepersonell og deg som vil gjøre dem for din egen del.

Dette kurset er for yogalærere, helsepersonell og deg som vil lære for din egen del, hvor du får lære:

  • de grunnleggende pusteteknikkene, deres effekter og kontraindikasjoner. 
  • nevrovitenskap og yogisk pust, hvordan pusten påvirker nervesystemet, pustens anatomi og fysiologiske regulering
  • hva sier forskning, hvordan utføre og hva være oppmerksom på


Du blir guidet i ulike pusteøvelser og du vil bli invitert inn i refleksjon omkring hva du kan og ikke kan gjøre i forhold til kontraindikasjoner og eget kompetansenivå for å ivareta tryggheten for deg og dine yoga-elever/klienter.

 

Dette kurset er godkjent som videreutdanning for yogalærere i Yoga Alliance. 

Kursfakta:

Kursnavn: Pranayama - Pusteøvelser og effekter

For hvem: Yogalærere, helsepersonell og deg som vil lære pusteteknikker for egen del

Antall timer: 3 timer

Godkjent som: 3 videregående timer i Yoga Alliance for registrerte yogalærere

Videregående timer i Yoga Alliance for registrerte yogalærere (3 CE contact hours i YA)

Kursholder: Katrine Berge (Yogaterapeut C-IAYT, Yogalærer ERYT500, Continuing Education Provider (YACEP)

Undervisningsform: Nettbasert via zoom, direkte undervisning. Oppmøte er anbefalt på det sterkeste, men ikke påkrevd. Om du velger å møte, vil du bli bedt om å møte 5 minutter før, med bilde på og være fullt tilstede under hele undervisningen.


Opptak: Det vil bli opptak av undervisningen som sendes ut til alle påmeldte. Opptaket er tilgjengelig i ei uke. 

 

MERK:

For registrerte yogalærere som ønsker CE timer kreves oppmøte.

Er du ikke yogalærer fra før, vil dette kurset ikke kvalifisere til å undervise i psoas. Du vil derimot få gode verktøy for din egen del og et solid innblikk i yoga som helsefremmende verktøy + du vil få opptaket slik at du kan gjøre praksisen når du selv ønsker. 

Er du yogalærer, men ikke registrert i Yoga Alliance, vil din bakgrunn, ferdigheter og erfaring avgjøre om du kan bruke dette kurset til å undervise, basert på hva som er innenfor etisk og forsvarlig riktig. 


Du vil bli invitert inn i refleksjon omkring hva du kan og ikke kan gjøre i forhold til kontraindikasjoner,  eget kompetansenivå og etisk forsvarlighet for å ivareta tryggheten for deg og dine yoga-elever/klienter dersom du underviser yoga selv.

Dette kurset har bindende påmelding.