Terms and conditions

Deva Yoga Institute AS, heretter DYI, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.  Personvernerklæringen for håndetering av personopplysninger finner du her!

 
Deva Yoga nettkurs

Du har 14 dagers angrefrist jmf forbrukerkjøpsloven fra kjøpsdato. DYI tilbyr også 14 dagers åpent kjøp av onlinekurs - ikke fra kjøpsdato, men fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding senest 14 dager etter kursstart/du få tilgang til første modul. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.


Deva Yoga Utdanning Live 

Du registrerer deg på Deva Yoga Utdanningen og Deva Yoga Programmet ved å betale første avdrag ihht din valgte betalingsplan.

Depositum: Av dette første avdraget er det et depositum på kr 3500. Du betaler ihht din valgte betalingsplan som trekkes automatisk fra kortet du har lagt inn. 

Hvis du angrer deg: 

  • Alle kanselleringer før 31 dager eller mer i forkant av oppstart: Depositumet på kr 3500 er ikke refunderbart, Det overskytende (det beløpet du har betalt - depositum) er refunderbart.
  • Alle kanselleringer gjort mindre enn 30 dager i forkant av oppstart: Alle innbetalinger er ikke-refunderbart. 

Dersom det skulle oppstå noe underveis i utdannelsen som forhindrer deg fra å gjennomføre en modul, kan du ta kontakt for å se på muligheten for å ta moduler ved andre utdanningsforløp, slik at du kan fullføre utdannelsen.  

Deva Yoga Utdanning Nettbasert

Du registrerer deg på Deva Yoga Online Utdanningen ved å betale første avdrag ihht din valgte betalingsplan.

Depositum: Av dette første avdraget er det et depositum på kr 3500. Du betaler ihht din valgte betalingsplan som trekkes automatisk fra kortet du har lagt inn. 

Hvis du angrer deg: 

  • Du har 14 dagers angrefrist gjeldende fra dato du får tilgang til første modul. Depositumet på kr 3500 er ikke refunderbart. Det overskytende (det beløpet du har betalt - depositum) er refunderbart og vil bli tilbakebetalt.


Angrefrist for ukentlige kurs med oppmøte
Påmelding til kurs faller utenfor bestemmelser om angrerett, jfr. Angrerettloven §22 Unntak fra angreretten, pkt m) «(…) tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.» Det vil si at det ikke er angrerett ved kjøp av yogakurs med oppmøte i Yogastudio. 


Angrefrist for retreats
Gjeldende egne regler for retreaten ved påmelding.


Angrefrist for konsultasjoner og medlemstjenester
Våre medlemstjenester og konsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, gis det ikke angrerett på disse produktene.

Dersom du som forbruker/privatperson kjøper produktet, vil du likevel ha 14 dagers angrerett. Full refusjon forutsetter at du ikke har benyttet deg av tjenesten før det har gått 14 dager. Dersom du velger å benytte deg av tjenesten (f.eks. logger inn i kursportalen eller facebook-gruppen) før 14 dagers angrerett-perioden har utgått, vil du bli belastet for tjenesten du har rukket å motta, dersom du angrer. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten for forbrukere utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. 


Garantier
Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen, som er å gjøre alle oppgavene i kurset og vise til at du har gjort en egen innsats ved å delta aktivt i alle kursets oppgaver.

Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.


Betaling
Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.


Salg til mindreårige
Ingen av våre produkter er tilgjengelige for personer under 18 år.


Opphavsrett
Opphavsrett © tilfaller DYI. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på DYI sine nettsider og portaler.


Betingelser for bruk av nettportalens/kursportalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. DYIs produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av DYI. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

DYI tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en venn/partner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.


Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for DYI.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller DYI -teamet holdes strengt konfidensielt.


Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. DYI garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.


Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske og helsemessige krav knyttet til våre kurs, utdanninger, konsultasjoner, nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig selv for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om fremgang. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, din helses utgangspunkt, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, villighet til å gjøre det som trengs, for å nevne noe.

DYI fraskriver seg alt ansvar for skader og lyte som ev kan oppstår under kurset/utdanningen. DYI har gjort alt vi kan for å kommunisere viktigheten av å kjenne etter selv hva som er riktig for den enkelte i de ulike øvelsene, samt kontraindikasjoner. Det er deltakeren selv som er ansvarlig for egne handlinger og avgjørelser hvorvidt de ulike øvelsene er forsvarlig å gjøre.


Avlysing og utsettelse
DYI forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor DYI s kontroll. Ved avlysning på DYIs initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra DYIs initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.


Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.


Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 


Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.


Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at DYI kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.


Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 


Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.


Force majeur
Er DYI  forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er DYI fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der DYI refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
E-post: post@katrineberge.com
Adresse: Deva Yoga Institute AS, Sopphaugliveien 5, 8015 Bodø
Org.nr: 998 424 631

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.