Terms and conditions

Deva Yoga Institute AS, heretter DYI, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.  Personvernerklæringen for håndetering av personopplysninger finner du her!

 
Gjeldende angre-rettigheter:
 
Deva Yoga Basic nettkurs (Frisk Rygg og Nakke nettkurs)

Du har 14 dagers angrefrist jmf forbrukerkjøpsloven fra kjøpsdato. DYI tilbyr også 14 dagers åpent kjøp av Deva Yoga Basic Nettkurs fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding senest 14 dager etter kursstart/du få tilgang til første modul. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.Deva Yoga Utdanning 

Du registrerer deg på Deva Yoga Utdanningen ved å betale første avdrag ihht din valgte betalingsplan.

Depositum: Av dette første avdraget er det et depositum på kr 3500. Du betaler ihht din valgte betalingsplan som trekkes automatisk fra kortet du har lagt inn. 

Hvis du angrer deg: 

 • Før 31 dager før oppstartsdaato av utdanningen: Du har 14 dagers angrefrist gjeldende fra kjøpsdato. Depositumet på kr 3500 er ikke refunderbart. Det overskytende (det beløpet du har betalt - depositum) er refunderbart og vil bli tilbakebetalt.

 • Etter 30 dager før oppstart av utdanningen: Ingen angrefrist, jfr. Angrerettloven §22 Unntak fra angreretten, pkt m) «(…) tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.»

Dersom det skulle oppstå noe underveis i utdannelsen som forhindrer deg fra å gjennomføre en modul, kan du ta kontakt så snart du kan for å se på muligheten for å ta moduler ved neste utdanningsforløp. Deva Yoga Institute kan derimot ikke garantere en slik mulighet til å ta igjen moduler ved neste utdanningsforløp, og avstått deltakelse i en av modulene under utdanning gjøres på egen risiko, og med eget ansvar for å avklare med Deva Yoga Institute. For godkjent sertifisering er det obligatorisk med deltakelse i alle moduler og godkjente rapporter. 


Angrefrist for kurs med oppmøte
Påmelding til kurs i studio og online som har avtalt dato for oppmøte, faller utenfor bestemmelser om angrerett, jfr. Angrerettloven §22 Unntak fra angreretten, pkt m) «(…) tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.» Det vil si at det ikke er angrerett ved kjøp av yogakurs/utdanning med oppmøte.


Angrefrist for retreats
Gjeldende egne regler for retreaten ved påmelding.


Angrefrist for tjenester til bedriftsmarkedet
Våre medlemstjenester og konsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, gis det ikke angrerett på disse produktene.


Angrefrist for privatundervisning:

Alle timer som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time, vil bli belastet i sin helhet. Gjeldende regler ved utdanning med sertifisering:

For sertifisering etter endt utdanningsforløp må deltakeren oppfylle bestemte arbeidskrav som beskrevet i respektive utdanning. Dersom kravene ikke er oppfylt på tilfredsstillende måte, kan Deva Yoga Institute holde tilbake sertifiseringen til kravene er oppfylt. Deltakeren blir gjort oppmerksom på kravene skriflig på utdanningens nettside og gjennom mail ved registrering.

 

KRAV FOR SERTIFISERING

Dette er en 200 timers utdanning som gir deg sertifisering Deva Yogalærer ved Deva Yoga Institute. Er du i tillegg registrert yogalærer ved Yoga Alliance vil du i tillegg med denne utdanningen få 200 videregående timer (CE timer) i Yoga Alliance.


For å bli sertifisert i begge disse kategoriene gjelder at du er minst  en av disse:

 • yogalærer
 • helsepersonell
 • har hatt egenpraksis i yoga i minimum 2 år

og i tillegg har utført:

 • oppmøte på alle undervisningshelger (fravær blir registrert)
 • egenpraksis minimum  gange i uken under utdanningsforløpet (det anbefales 2 ganger i uken)
 • deltatt på alle veiledninger med veileder (fravær blir registrert)
 • aktiv deltakelse i studiegruppen 
 • godkjente raapporter, i alt 3 rapporter, ihht til rapportkravene. 
 • betalt beløpet for utdanningen i sin helhet.


MERK:

Det er ditt ansvar å sørge for at du tilfredsstiller disse kravene. Om det skulle oppstå sykdom eller andre uforutsette hendelser, gjelder følgende:

 • Om du ikke kan delta på en av modulene, si fra så snart du kan til til administrasjonen. Du vil kunne få mulighet til å ta igjen modulen ved neste utdanningsforløp. Dette må søkes om til administrasjonen via info@devayogainstitute.com. Merk at neste utdanningsforløp kan være noe frem i tid og er muligens ikke avklart ved dette tidspunktet. Du har kun ett utdanningsforløp på deg til å ta igjen tapt undervisning (dette gjøres på eget ansvar og i samarbeid med Deva Yoga Institute). 

 • Dersom du trenger å utsette rapportene: Du har ett år fra utdanningens oppstartsdato til å få godkjent rapporter og få sertifisering. Sertifisering vil da avventes til alle rapporter er levert og godkjent. Dersom det går mer enn ett år må alle reporter gjøres på nytt. Du må søke om utsettelse til administrasjonen her: info@devayogainstitute.com.

 • Veiledning: Dersom du ikke kan møte til en av veiledningene, gi beskjed til veileder så snart du kan. Fravær vil bli registrert. Merk at det er obligatorisk med deltakelse i alle veiledninger og at det er ditt ansvar å avtale ny veiledning slik at du får tilfredsstilt kravene om deltakelse. Ekstra veiledning betales i så fall av deg direkte til veileder etter avtale mellom dere.

 • Studiegruppe: Dersom du ikke kan møte til en av studiegruppene, gi beskjed til gruppen din så snart du kan. Merk at det er obligatorisk med deltakelse i alle studiegrupper og at det er ditt ansvar å avtale nytt tidspunkt med din gruppe, slik at du får tilfredsstilt kravene om deltakelse.

 • Tilstedeværelse i undervisningen: Det forventes at du møter minimum 10 minutter før til undervisning slik at vi kan registrere oppmøte. Dersom nettbasert undervisning gjelder at du har bilde på under hele undervisningen, og er full og helt tilstede under undervisning. Dette gjelder også i breakout groups, diskusjoner, refleksjoner. Det er viktig at du finner deg et sted du kan få sitte i fred og være med på yogapraksis uten forstyrrelser. Dersom det skulle være forstyrrelser i bildet ditt, kan lærer skru av ditt bilde, du vil da ikke få godkjent oppmøte på denne undervisningen.

 • Dersom noen av disse kravene ikke er tilfredsstilt kan Deva Yoga Institute holde igjen sertifisering og diplom, samt avslutte tilgangen til nettportalen inntil alle kravene er oppfylt. 

 

Deltakeren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert av kravene til sertifisering og være proaktiv i forhold til Deva Yoga Instituttet for å tilfredsstille kravene innen normert tid.


Garantier
Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen, som er å gjøre alle oppgavene i kurset og vise til at du har gjort en egen innsats ved å delta aktivt i alle kursets oppgaver.

Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.


Betaling
Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.


Salg til mindreårige
Ingen av våre produkter er tilgjengelige for personer under 18 år.


Opphavsrett
Opphavsrett © tilfaller DYI. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på DYI sine nettsider og portaler.


Betingelser for bruk av nettportalens/kursportalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. DYIs produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av DYI. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

DYI tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en venn/partner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.


Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for DYI.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller DYI -teamet holdes strengt konfidensielt.


Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. DYI garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.


Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske og helsemessige krav knyttet til våre kurs, utdanninger, konsultasjoner, nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig selv for din fysiske/psykiske helse, fremgang og resultater fra deltakelse på kurset/utdanningen. Vi tilbyr ingen garantier om fremgang. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, din helses utgangspunkt, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, villighet til å gjøre det som trengs, for å nevne noe.

DYI fraskriver seg alt ansvar for skader og lyte som ev kan oppstår under kurset/utdanningen. DYI har gjort alt vi kan for å kommunisere viktigheten av å kjenne etter selv hva som er riktig for den enkelte i de ulike øvelsene, samt kontraindikasjoner. Det er deltakeren selv som er ansvarlig for egne handlinger og avgjørelser hvorvidt de ulike øvelsene er forsvarlig å gjøre.


Avlysing og utsettelse
DYI forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor DYI s kontroll. Ved full avlysning på DYIs initiativ vil kursavgiften bli refundert for resterende beløp som ikke blir undervist. Ved utsettelse fra DYIs initiativ (f eks pga sykdom hos kursholder/lærer) vil kursdeltakeren bli tilbudt andre måter å få den aktuelle undervisningen, eller deltakelse på et senere tidspunkt der det lar seg gjøre i forhold til antall deltakere og forsvarlighet/kvalitet for aktuelle kurs. 


Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.


Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 


Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.


Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at DYI kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.


Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 


Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.


Force majeur
Er DYI  forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er DYI fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der DYI refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
E-post: info@devaypogainstitute.com 
Adresse: Deva Yoga Institute AS, Sopphaugliveien 5, 8015 Bodø
Org.nr: 998 424 631

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.