Deva Yoga Institute er et Senter for Yoga og Helse.


Vår visjon

Vi tar utgangspunkt i at kropp og psyke henger sammen og at alle har iboende ressurser som får en til å blomstre som menneske og som påvirker vår helse, både fysisk, emosjonelt, mentalt og spirituelt.

Gjennom Yoga og Meditasjon forsterker vi det som allerede er levende i mennesket, fremfor å fikse det som er galt.

Vi søker vi å gjøre yoga tilgjengelig som verktøy for god livskvalitet, bedre fysisk og psykisk helse, og støtte mennesker med å ta eierskap til sin unike og autentiske livskraft. 

 

Vi jobber for at Yoga og Meditasjon skal:

  • være tilgjengelig for alle.
  • bli et naturlig valg hos hver enkelt for forebygging og bedring av sin fysiske og emosjonelle helse.
  • i økende grad anerkjennes og integreres i helsevesenet som et supplement til forebyggende og behandlende tiltak.

 

Vi gjør dette ved å bygge bro mellom yoga, helse, vitenskap og forskning. Vi tilbyr kurs og utdanning for det enkelte individet og videreutdanner yogalærere og helsepersonell, slik at yoga kan være et trygt verktøy, både for den enkelte, for yogalæreren og for helsepersonell som supplerer sitt fag med verktøy fra yoga. 

Les mer..