Deva Yoga Institute er et Senter for Yoga og Helse.

Baseball Tournament Email Header-58

Vårt arbeid er fundamentert i yoga som metode, yoga filosofi, vitenskap og forskning. Vi tar utgangspunkt i at kropp og psyke henger sammen og at alle har iboende ressurser som får en til å blomstre som menneske og som påvirker vår helse, både fysisk, emosjonelt, mentalt og spirituelt.

Gjennom Yoga og Meditasjon forsterker vi det som allerede er levende i mennesket, fremfor å fikse det som er galt. Ved å brygge bro mellom yoga som en erfaringsbasert livsfilosofi, som beskrevet i Yoga Sutras, og nyere forskning, søker vi å bruke yoga som verktøy i livet, hverdagen, helse og generell velvære. 

Vi jobber for at Yoga og Meditasjon skal:

  • være tilgjengelig for alle.
  • bli et naturlig valg hos hver enkelt for forebygging og bedring av sin fysiske og emosjonelle helse.
  • i økende grad anerkjennes og integreres i helsevesenet som et supplement til forebyggende og behandlende tiltak.

Les mer om Deva Yoga..