YOGA + PSYKOLOGI OG PSYKISK HELSE

Intervju med Kristin Vikjord

Kristin Vikjord er konstituert psykologspesialist og gjennom sin interesse for østlige visdomstradisjoner har hun opparbeidet spisskompetanse i feltet der yoga og mindfulness møter psykologi.

I samarbeid med Deva Yoga Instituttet skal Kristin holde et kurs i høst, og i den anledning tok jeg en prat med Kristin for å bli bedre kjent med henne og hva hun virkelig brenner for. 


Kan du starte med å fortelle litt om hva du holder på med om dagen? 

Jeg er mor til to gutter, så det er det som opptar meg aller mest egentlig. Nå har jeg blitt konstituert psykologspesialist på en døgnenhet for rusavhengig her i Bodø. I tillegg skriver jeg på en roman. Jeg tror det er de tre tingene som er mest levende i mitt liv akkurat nå. 


Hva er din bakgrunn med yoga og psykologi?

Jeg startet å studere psykologi fordi jeg var veldig interessert i hvordan det er å være menneske. Da jeg startet på psykologistudiet, så var det en av foreleserne som var yogalærer og hadde et yogastudio, så jeg begynte faktisk med yoga samtidig som psykologistudiet. 

Med bakgrunn som danser var det relativt enkelt for meg å gå inn i den fysiske delen av yoga, men det jeg likte spesielt godt var de filosofiske utforskningene. Det synes jeg var veldig spennende. Samtidig, ble mindfulness veldig populært i psykologien, så da fikk jeg det fra flere retninger. 

Jeg begynte som yogalærere relativt kjapt, og fortsatte egenstudiet innenfor yoga for min egen del. Parallelt tok jeg kurs og studier innenfor mindfulness og startet å implementere dette direkte i det kliniske arbeidet mitt. Så det har gått hånd i hånd hele veien. 


Hvorfor er dette så viktig for deg? 

Det har vært min vei. I forhold til dette med selvivaretakelse, som er det jeg skal holde kurs om, har jeg vært opptatt av dette først og fremst for meg selv og gjennom de forskjellige fasene i livet mitt. 

Jeg har vært mye i det globale yogamiljøet. Og å komme inn i det som psykolog, er både og. Det er mange som underviser kun på lidenskap og kanskje ikke har så mange kritiske refleksjoner. Jeg har sett at veldig mange som er i en sårbar del av livet, ofte søker til yoga og dette miljøet, og så får de noen svar som jeg har stilt meg litt skeptisk til. 

For meg er det viktig å avklare en del ting i forhold til det spirituelle. I tillegg til at jeg har sett den positive siden av hva yoga og mindfulness kan bidra med til den allmenne befolkning og folk flest. Det er litt todelt. 


Du skal holde et kurs om yoga og psykologi / psykisk helse, torsdag 2. november. Kan du fortelle litt om hva en lærer i kurset? 

Det er to ting jeg er spesielt opptatt av. Det ene handler om begrepsavklaring av emosjonell helse og selvivaretakelse. Hva er det egentlig? For det kan ofte bli litt unyansert i sosiale medier. Bare ta på deg en maske eller puste litt, så går det bra. Jeg tror det er viktig å avklare dette. Hva er det vi egentlig snakker om når det kommer til psykisk helse? 

I tillegg er det begrepsavklaring i forhold til det vi kaller “spiritual bypassing”, fordi dette kommer vi fort borti når vi beveger oss inn i det spirituelle. 


Kan du utdype litt mer hva du mener med “spiritual bypassing”? 

Ofte søker folk til det spirituelle fordi de ønsker en endring i livet. Her kan en fort gå glipp av eller unngå å gå i dybden av seg selv, enten ved å fortsette å gjøre det samme eller finne unnskyldninger. Det er ikke fordi folk gjør feil, men det er ofte måten praksisen blir formidlet på. Det blir ofte litt misforstått. 

Det jeg gjør er å sette litt rammer rundt dette. Hva er yoga og mindfulness nyttig for og hva er det absolutt ikke nyttig for. Det er jeg veldig opptatt av. 

En annen ting som også blir tema i kurset er dette paradigme vi befinner oss i akkurat nå. Både i forhold til yoga, mindfulness og psykologi. Det tenker jeg er kjempeviktig å forstå når en ønsker å lære mer om dette. 

Det er veldig mye forskning på feltet som jeg også vil ta med meg inn i kurset. Jeg vil dele forskning, navn og bøker som kan utforskes mer i ettertid. 

 

Hva er bakgrunnen for denne workshopen? 

Etter å ha undervist yoga i mange år og sammen med min utdanning, så tenkte jeg hvordan starte å gå inn i dette teamet om yoga og psykologi, for de som er nysgjerrige og vil lære mer om det. For det er jo et enormt felt. Derfor hadde jeg lyst å gjøre dette som en slags introduksjon til hvordan navigere innenfor dette feltet. 


Hvorfor er det viktig å lære om dette? 

Jeg tenker at hvis en er nysgjerrig på yoga, mindfulness og psykologi, som veldig mange er, så er det viktig å få avklart en del ting. Hva er det vi egentlig snakker om, og hva er det vi ikke snakker om? 

For som sagt, hvis jeg kan kalle det samtidsspiritualitet, så er det et enormt felt som folk blir eksponert for. Hvis du er mer enn gjennomsnittlig interessert i dette, så tenker jeg at det kan være fint å lære litt om hvor finne nyttig informasjon og hvordan sortere vekk det som ikke er fullt så nyttig.


Hva kan en bruke det en lærer i kurset til? 

Det kan i aller høyeste grad brukes for seg selv for å orientere seg i dette feltet. Hva slags type tenkning er viktig å ha med seg når en skal lese om ting eller kommer over noe på nettet for eksempel. Og så vil det gi en pekepinn på hvilken retning en ønsker å fortsette på. 

Hvis du er yogalærer, er dette kjempenyttig. Da vil du få et mer nyansert blikk på hva du kan ta med deg inn i yogaklassene, som er helt konkret i forhold til psykologi og emosjonell helse. 


Hvem er kurset laget for? 

Det er laget for alle som har holdt på med yoga en stund eller har en dyp interesse for både yoga og det psykologiske. Egentlig kan hvem som helst delta, men jeg tenker at du må ha interesse for det og ønske å lære mer. 

Kurset inneholder ikke praktisk yoga. Dette er i hovedsak teori, i tillegg til mindfulness praksis og meditasjon.


Hva er din fremtidsvisjon i arbeidet med yoga, psykologi og psykisk helse? 

Jeg holder på med en fullverdig utdanning for yogalærere, YogiFacilitator, som omhandler mindfulness praksis og psykisk helse. 

Visjonen min er å bidra med erfaringsutveksling. Jeg har jobbet mye med yoga og mindfulness innenfor klinisk populasjon. Alt fra Prison Yoga, på sykehus til yogaterapi - jeg har lyst til å bare dele min erfaring. 

Og så tenker jeg at som psykolog, har jeg en del å tilføre, som kan være veldig nyttig for de som er interessert i yogaterapi for psykisk helse. 


 

Hvis du er nysgjerrig på kurset kan du lese mer her