Yoga og Muskelskjeletthelse

Deva Magasinet front page YOGA og muskelskjeletthelse

Effektene med yoga har vært erfart av yogier gjennom tusener av år. De siste tiårene, har forskere funnet interessen for yogas effekter, både på fysisk og psykisk helse, livskvalitet og velvære.

Gjennom mangeårig arbeid med yoga og muskel-skjeletthelse har jeg kommet over spesielt viktige studier i forhold til muskel- og skjelettplager og kroniske smerter:

Studier viser at..

 "..Yoga og meditasjon kan redusere smerteintensitet, forbedre de emosjonelle aspektene ved kronisk smerte og forbedre humør, velvære og livskvalitet". Nathan, H.J., et al. (2017).

"..Yoga og meditasjon kan redusere opplevelsen av smerte, fatigue, og krisemaksimering, og forbedre smertesymptomer, funksjon, smerteintensitet,  humør,  aksept og mestringsstrategier". Cramer H., et al. (2018).


..og studier viser at yoga kan ha positiv effekt på:

 • Ryggplager Patil, N.J., et al. (2018)
 • Forbedre livskvalitet for kvinner med kroniske bekkensmerter  Saxena, R., et al. (2017).
 • Forbedring av kronisk fatigue syndrom. Yadav, R.K., et al. (2015).
 • Smerteintensitet (Reiner et al. (2013)
 • Redusere stress, blodtrykk (Benson et al (2010)
 • Fibromyalgi Carson, J.W., et al. (2001).

Dette er viktig å legge merke til fordi:

 • Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til uføretrygd for kvinner i Norge (Helsedirektoratet, 2018).

 • Norge er et av de landene i Europa med høyeste tilfeller av kronisk smerte (Breivik et al., 2006).

 • Muskel- og skjelettplager representerer en av de største utfordringene for befolkningens helsetilstand på grunn av følgene det får for den enkelte i hverdagslivet som er assosiert med redusert funksjon, livskvalitet, depresjon, angst, dårlig søvnkvalitet, samt et begrenset sosialt liv og redusert arbeidsdeltakelse (Yu et al., 2021). 

Og ikke minst fordi studier viser at svært få med kroniske smerter får veiledning av smertespesialister og nesten halvparten av de som får veiledning mottar mangelfull behandling (Breivik et al., 2006).

 

Så, hva er det som faktisk skjer?

Jo, jeg har lagt merke til flere aspekter som er viktig å ta tak i, og som også vies til pensum i Deva Yoga Utdanningen: 

 1. Ved smerte (fysisk og emosjonell, samt hard trening) økes KORTISOL som aktiverer stress-mekanismene + nedregulerer immunsystemet + øker INFLAMMASJON (Vachon-Presseau et al., 2013)

 2. Man ser også minkende volum i grå materie i Hippocampus som er involvert i læring og minne (Henry, Chiodo and Yang, 2011), som holder oss stuck i et nevrologiske mønster som holder ved like smerte.

 3. Man blir årvåken, hyperaktiv og krisemaksimerer med BEKYMRING og ANGST som følge. (Apkarian, Thomas, Krauss and Szeverenyi, 2001)

 4. Man produserer mindre GABA, som gir nedstemthet + aktivering av sentrale sensitiviserings prosesser = økt smerteintensitet (Woolf et al., 2000).

Dette er en selvforsterkende sirkel som går i loop om man ikke avbryter den og fremmer læring av nye nevrologiske, fysiske og emosjonelle mønstre. 


Den GODE nyheten er at ROLIG YOGA, sammen med PUST og OPPMERKSOMHET (alle de tre i en og samme kombinasjon) viser seg å virke på følgende måte:

 • Rolig Yoga, pust, meditasjon reduserer kortisolnivå og hemmer inflammasjon, blodtrykk og nervesystem regulering + tilheling + økt livskvalitet (Carlson et al., 2007)

 • Oppmerksomhet synkronisert med pust og bevegelse => øker grå materie - øker nylæring, avlæring smerteminner (Melnychuk M. et al., 2018)

 • Nyere studier viser at rolig yoga + mindfulness meditasjon/yoga nidra reduserer smerte-intensitet og deaktiverer områder av hjernen som er årvåken, hyperaktiv og involvert i krisetanker. (Zeidan et al., 2018)

 • Lang UTPUST roer nervesystemet og øker GABA som løfter humøret og gjør at vi føler ro (Streeter et al., 2007)


Yoga er ikke bare yoga, det er MÅTEN MAN GJØR YOGA PÅ som fremmer disse effektene.

 

Jeg vil fremheve tre ting:

 • Rolig bevegelse synkronisert med følgende:
 • Oppmerksomt nærvær i utførelsen
 • Laaaaang utpuuuuuust

Lang utpust stimulerer Vagusnerven, er nøkkelen (og som vi i Deva Yoga Utdanningen vier stor oppmerksomhet).

Jeg blir ofte spurt om hva Deva Yoga og er det skiller den fra andre yogaformer? 

Ett av svarene ligger her - Deva Yoga er laget spesielt for bedring av muskelskjeletthelse, kroniske smerter, stress og søvn, og er dedikert til å bygge bro
mellom forskning, yoga og vitenskap, slik at du kan være TRYGG på at det det du gjør virker. Og slik at du vet hva ikke gjøre i flere tilfeller. 

Husker du at det er flest kvinner som har muskel og skjelettplager? Derfor har Deva Yoga også spesielt fokus på kvinnelivet, KVINNEKRAFTEN og kvinnesjelen.

Til slutt vil jeg også legge til fokuset på SAMHOLDET i vår sangha (de menneskene du tar Deva Yoga utdanningen eller kursene sammen med og som blir dine venner for livet. Samhold reduserer ensomhet,  inflammasjon + roer nervesystemet (Yang et al., 2016).

 

Hvem er Deva Yoga utdanningen for? 

Alle kvinner som ønsker livsviktige verktøy for egen helse, livskvalitet og velvære. De som lengter etter noe mer, men vet ikke helt hva, de som kjenner at de har en kraft, en kreativitet og et ønske om å gjøre noe mer. 

De som er yogalærere og vil føle seg trygg med riktig kunnskap og erfaring når de veileder sine elever, som ønsker å jobbe en-til-en + som ønsker å lage seg en karrierevei i yoga, jobbe med de de elsker og som gjør dem selv godt, og sette opp transformerende kurs, retreats og workshop, og finne sin autentiske yogalærerstemme. 

De som jobber med å hjelpe andre (veiledere, terapeuter, helsepersonell og annet) og ønsker et mykere og helhetlig verktøy der klientene kan jobbe gjennom kroppen for fysisk og emosjonell transformasjon.

De som tar utdanningen er ofte mennesker som har et ønske om å hjelpe andre og samtidig er de fleste der også for sin egen del, rett og slett fordi de trenger dette selv.

Jeg vil avlive denne myten med det samme..

Mange tror at de må være prototypen på en yogalærerer a la vegatarianer, kunne gå i spagaten og være rolig og fredfull til alle tider. Men det er den vanlige kvinnen i gata som søker til utdanningen.

Hun som opplever tidsklemma, som føler hun kunne både trent mer, spist sunnere og vært litt mer sosial, men tiden strekker ikke til. Hun er ærekjær og vil gjøre en god jobb, og som alle andre føler hun at hun strekker akkurat så vidt (eller ikke) til i jobb og hjemmet.

MEN hun har også en evne til å se andre, og er en hjelper, en som vil andre vel og som har en lidenskap om å hjelpe andre i livet (og noen ganger trenger hun å minnes på at hun også må hjelpe seg selv samtidig). 

 

Og jeg kan ikke vente med å møte henne i yogarommet når vi starter utdanningen :)

(Du kan lese mer om Deva Yoga utdanningen her)


Varm hilsen

Katrine Berge
(Yogaterapeut, bioingeniør og grunnlegger Deva Yoga og Deva Yoga Institute)
Les mer om Katrine her

Katrine Berge (1)