Elsk Din Psoas

1

Visste du at hofte, rygg og bekkenplager kan ha sin årsak hos en dyptliggende kjernemuskulatur som vi kaller Psoas? Det er egentlig vår indrefilet vi snakker om, en dyptliggende, saftig muskelgruppe som har innflytelse på både rygg, bekken hofter, pusten vår og nervesystemet. 


Den er direkte linket til vår følelse av trygghet, nervesystemets tilstand OG vår FEMININE KRAFT! Ofte blir den oversett i behandling og de lærde strides om den skal strekkes, styrkes, masseres eller behandles ømt og forsiktig.

Personlig mener jeg at jeg får best resultat når jeg behandler den forsiktig og subtilt med kjærlighet. Jeg mener også den ofte er traumatisert og har en direkte link til vår femininitet, sensualitet og sexualitet (mer om det senere).

 

ANATOMISK PLASSERING 

Psoas er den nest lengste muskulaturen i kroppen og linker overkroppen sammen med underkroppen. Den består i hovedsak av to muskelgrupper, en på høyre og en på venstre side av ryggsøylen. I tillegg deles disse inn i Psoas major og Psoas Minor. Ordet Psoas vil videre referere til Psoas Major.


Skjermbilde 2022-05-16 kl. 13.49.09Psoas Major strekker seg fra T12, langs hele nedre del av rygg, over hofteleddet, hoftekammen og festes på innsiden av lårbenet. Den er ikke direkte festet ved bekkenet, men har indirekte innflytelse på bekkenet gjennom dens relasjon til ribbekassa og lårbenene + at den deler en felles sene over hoftekammen. Iliacus er en vifteformet muskel som sprer seg over hele hoftekammen. Disse refereres ofte til sammen som iliopsoas-komplekset. 

Psoas er lokalisert i senter-axen (kjernen) av kroppen og nær ryggsøylen. I en sunn og funksjonell tilstand er ryggsylen er vektbærende som gir en sunn, sterk og fleksibel kjerne, og som forutsetter en subtil, dynamisk og responsive Psoas. S-formede ryggsøylen gir rom for bevegelighet og en fleksibel respons til tyngdekraften. Bevegelse, kraft og kroppslig uttrykk oppstår gjennom kroppens sentral-axe.

Psoas forbinder overkroppen med underkroppen. Ved underkroppen ligger Psoas inn mot lårbenet med lårmusklene liggende over. Ved overkroppen er den festet ved T12 hvor Trapezius ligger over, hvor Psoas og Trapezius jobber i motsatte retninger. Psoas ligger også her som den dypeste muskulaturen. I dette området er også Solar plexus og Diafragma.

 

Diafragma er essensielt for hvordan vi puster og er direkte linket til Solar plexus og nervesystemet. Diagfragma representerer skillet mellom hjerte og lunger over, og mage, lever, galleblære, milt og tarmer under. 

Skjermbilde 2022-05-16 kl. 13.49.20Når vi puster vil denne dome-formede muskulaturen (Diafragma) masserer disse indre organene, synnovial væsken i ryggmargen til hjernen. Diafragma interagerer intimt med Psoas og bidrar til Psoas' responsibilitet og mottakelighet for kroppens subtile signaler. Spiserøret penetrerer Diafragma. Aorta ligger rett bak Diafragma. Både Psoas og Aorta beveger seg gjennom sentral axen og følger hverandre nedover mot hofteleddet hvor de går over hoftene og ned mot lårene.

Psoas er involvert i et nervekompleks av subtil kommunikasjon mellom kroppens organer, sentral nervesystemet og det enteriske nervesystemet (nettverk av nerveceller i tarmkanalen). Nervekompleks i lumbar regionen er også kjent som magefølelsen og den "enteriske hjernen".

Solar plexus er et nervesenter, ofte referert til som et energetisk senter for personlig kraft. Nyrene ligger og hvile på Psoas og holdes + masseres av Psoas' bevegelser ved gange. Nerver som går til reproduksjonsorganene går rett gjennom Psoas. Relasjonen mellom Diafragma og Psoas og alle disse indre organene, nervene og blod/lymfesirkulasjonen gir Psoas en essensiell rolle i kroppens vitalitet og funksjon. Derfor er det ikke uvanlig at Psoas sies å være nøkkelen til en balansert og organisk levende kropp.

 

FUNKSJON

Psoas er en multi-ledd muskel som er festet i 6 ledd og passerer over to ledd. Den kan bli spent og forkortet + avspent og forlenget i seksjoner avhengig av arbeidet som kreves av den og det nevro-muskulære spennings-mønsteret til hver enkelt. Biomekanisk beskrives den som en hofteleddsbøyer. I realiteten fungerer den som en pendel som støtter den frie svingen av bena  rundt hofteleddet når vi går/løper.


Skjermbilde 2022-05-16 kl. 13.49.27Som pendel vil bevegelsen i Psoas stimulere sirkulasjonen av vevsvæske i celler/vev. I normal gange vil Psoas forlenges og forkortes i hvert steg som masserer indre organer i buken og ryggmargen.  Når den er i fri bevegelse (ikke brukes som strukturell støtte) vil Psoas være opprinnelsen av bevegelsen i bena og en kilde til aktivering av både sexuelle og anal-funksjoner.

 

Sammen med Psoas er også Iliacus og små muskler i bekken-strukturen, som skaper et stabilt og  balansert bekken + frihet i bevegelsen gjennom benene. Ideelt er således gange initiert i kjernen av sentralaxen anført av Psoas og ikke i bena.

Psoas og erector spinae (ryggmuskler) har en gjensidig balanserende relasjon. Erector spinae er ofte sett på som svak, mens det i realiteten er når Psoas er i sin fulle lengde og en subtil og funksjonell muskel at erector spinae gjenvinner sin styrke.

 

Psoas er motbalansen til rector abdominal (magemuskler) og opprettholder en balansert bæring av kroppen. Magemusklene er direkte balansert av hamstrings (bakside lår). Balansen mellom iliopsoas komplekset, magemusklene, ryggmusklene og bakside lår utgjør en helhet og et funksjonelt forhold til vektbæringen i sentral-axen.

 

 

 

INNFLYTELSE

Det er to grunnleggende konsepter som er viktig for å forstå hvordan Psoas påvirkes og påvirker:

 1. Det er skjelettstrukturen som skal bære vekt ved å respondere til gravitasjonskraften.

 2. Når muskler bærer vekt i stedet for skjelettet, vil det forstyrre sentral-axens balanseforhold og musklenes mulighet til å bevege skjelettet fritt + forårsake muskulær tretthet.

Misbruk av muskler kan forårsake forstyrrelse i propriocepsjon, som er viktig for skjelettets plassering, likevekt og orientering i rommet. Å vekke opp bevisstheten rundt skjelettplassering er essensielt for å kunne bære kroppen fra sentral-axen via skjelettsystemet (noe yoga er svært konstruktivt for).

For at leddene skal overføre vekt og opprettholde en funksjonell Psoas må skjelettet være justert/plassert i henhold til hverandre. Dette fører til energetisk transmisjon som linker kommunikasjonen og samspill i skjelettet sammen, og skaper et koordinert muskel og skjelett-system. Støtte oppnås ikke gjennom muskulær holding, men gjennom et gjensidig forhold mellom skjelettet, bakken og gravitasjonen.

 

Psoas påvirker og blir påvirket av denne subtile kraften som transmitteres gjennom leddene i et balansert eller ubalansert skjelettsystem. Bevisst eller ubevisst, hvorvidt Psoas er engasjert som støtte av kjernen vil det påvirke skjelettets evne til å bære og overføre vekt, vitaliteten i Psoas og holdningen vår.

 

Når Psoas er anspent og forkortet vil det kunne føre til: 

Skjermbilde 2016-01-27 kl. 09.32.17.png
 • Fremovertiltet bekken, som medfører stor svai i korsryggen, rotasjon og sammenklemming av virvlene i korsryggen, dreining i bekken og hofteledd, legger og føtter

 • Dette kan vises som overdrevne kurver i korsryggen, nakken og brystryggen

 • Rotasjoner og vridninger

 • Begrenset bevegelse i hofteleddene og begrenset sideveis bevegelse

 • Fragmentert vektoverføring og signaloverføring via skjelettet

 • Ribbekassen skytes ut og fører til brystpust i stedet for å puste med magen

 • Når diafragma avstives og fluiditeten i Psoas opphører kan den ikke lenger massere indre organer, nerver, fordøyelse og eliminering, stimulere blod- og lymfe-sirkulasjon, samt bidra til funksjon og vitalitet

 • Nerver som går direkte til livmor og ovarier går gjennom Psoas og forkortet Psoas kan føre til sammenklemte nerver eller/og liten plass. Menstruasjonskramper kan ofte relateres til forkortet Psoas

 • Man kan også oppleve Ishias smerter, pga sammenklemte nerver

 • Differanse i lengde mellom høyre og venstre iliopsoas kompleks fører som kan føre til vriding og rotasjon i bekkenet, som kan sees som skoliose eller kyfose

 • Lengde forskjell i benene

 

Vi kan kjenne dette som:

 • Smerte i korsryggen, hoftene, iliosacral leddet og symfysen

 • Kne- ankel problematikk 

 • Nakke, rygg-problematikk

 • Bekken-problematikk

 • Restriksjoner i pusten

 • Oppleve at vi ikke har kontakt med bakken, utrygghet og indre stressfølelse

 • Anstrengthet i å holde seg stående i ro og blir sliten i korsryggen


Årsaker kan være:

 • Skader

 • Ensidig overbelastning over tid

 • Nevromuskulære spenningsmønster 

 • Bevegelsesmmønster

 • Kompenseringsmønster

 • Langvarig sympatikus aktivering/stress

 

For en sunn kjerne bør..

..relasjonen mellom skjelettstruktur, balansering av bekken, hofteledd og propriosepsjon + frigjøring av spenninger og toning av Psoas være adressert.

 

 

I tillegg er det viktig å:

 • Se på kroppen som en helhet med vitalitet og funksjon fremfor enkeltvise muskler og ledd. 

 • Synliggjøre og frigjøre nevrologiske mønstre.

 • Nære den subtile funksjonen i Psoas fremfor å strekke på en allerede stram og belastet muskulatur.

 • Øke evne til kontakt med bakken (propriocepsjon) (gå barbent i gress/natur).

 • Ha et perspektiv fra statisk og lineær bevegelse til kompleks, fluid, symmetrisk og levende bevegelser.  

(Kilde: Lis Koch “The Psoas Book”)
SENTER FOR SELVFØLELSE OG FEMININ KRAFT

iStock-618043298_super.jpg


Psoas strekker seg gjennom de tre nederste chakras. Disse er KRAFT CHAKRA som også er lokalisert ved Solar Plexus og nervekomplekset knyttet til det eteriske nervesystemet, magefølelsen og kraftsenteret.

Den går derfra videre og omslutter SACRAL CHAKRA vårt senter for selvfølelse, lyst, livslyst, sexualitet, sensualitet, skapelse, kreativitet og oppfattelsen av hvem vi er og hvor vi skal gå. Dette området er også et sårbart område, og kan være knyttet til feminine traumer fra arv og kollektive holdninger. Dette er grunnen til at jeg er en sterk advokat for å behandle Psoas med kjærlighet og at å etablere trygghet er det viktigste elementet for å i det hele tatt starte med Psoas arbeid.

 

“En røff, hard behandling av en traumatisert Psoas kan gjør vondt verre og kan bringe opp traumer som man ikke er klar for. Psoas-arbeid bør derfor være en avklart terapeutisk behandling, i et trygt rom og trygg relasjon, med en terapeut som vet hvordan også jobbe med traumearbeid.
— Katrine Berge (Grunnlegger Deva Yoga)

 

Videre strekker Psoas seg nedover mot ROT CHAKRA som representerer nettopp trygghet. Når Psoas er anspent er det derfor grunn til å tro at det også gjør noe med opplevelsen av trygghet, og at det også er utrygghet som skape spenninger i Psoas. Dette kan linkes direkte til traumer, kulturell arv og egenerfart belastning, hvor oppfattelsen av selvfølelse (2. chakra) og grensesetting (3. chakra) spiller en stor rolle.

Å jobbe med egenkraft, grenser, selvfølelse og trygghet kan derimot være store budbringere til Psoas om den ikke lenger trenger å “holde fortet”. Dermed kan man begynne å merke at Psoas slipper spenninger, og man kan starte den møysommelige jobben med å avlære dysfunksjonelle bevegelses- og spennings-mønster, og samtidig innlære funksjonelle bevegelsesmønster.

Dette er også arbeidet med å komme i sin feminine kraft, der man kjenner lyst, vitalitet, kraft, trygghet og liv. Helt konkret kan vi kjenne det som at bena er plantet godt på jorda, hofter, rygg, bekken er levende, pusten er dyp og inderlig, hjertet fryder seg og øyne og munn smiler.

 

“Du kan ikke ta feil. Din feminine kraft strømmer gjennom deg. Og ikke bli overrasket om du får lyst til å skape noe, være kreativ eller vise din sensualitet. Elsk det, elsk din kraft og elsk deg selv <3
— Katrine Berge (Grunnlegger Deva Yoga)

 
Hvis du er nysgjerrig på å lære mer, kan du sjekke ut vår velrennomerte utdanning: 

Les mer om Deva Yoga Utdanning her