Blog

PUST

PUST FOR LIVET!

Pusten er den mest grunnleggende funksjonen i kroppen. Bevissthet på og kontroll over pusten er derfor svært viktig i yogaterapeutisk perspektiv. Ved å forstå de grunnleggende prinsippene i pusten, og hvordan den interagerer med kroppen og sinnet, kan man få en verdifull innsikt i sin egen tilstand fysisk så vel som følelsesmessig, og få et godt verktøy for å forbedre sin egen helse.

Alle levende organismer, mennesker og dyr, består av mange milliarder celler. Disse cellene er organisert …

Les mer...…