Yoga bedrer Søvnen

Yoga og søvn blog bilde

Se for deg at du kan sovne raskt når du legger deg, at du sover godt om natten, våkner uthvilt neste dag, og har en deilig dag uten noe stress av betydning ..og gjentar dette for resten av livet. De to S*ene, STRESS og SØVN er nøkler for vår fysiske og psykiske helse og velvære.


Stress er en av de største årsakene til helseutfordringer i Norge, og er assosiert med redusert søvnkvalitet og kognitive dysfunksjon (1)
Søvnvansker er svært utbredt; så utbredt at Folkehelseinstituttet har omtalt det som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem (2). 


Søvnvansker er blant de vanligste helseplagene i befolkningen og et symptom ved de fleste psykiske og fysiske lidelser. Rundt en av tre voksne sliter ukentlig med søvnen, mens inntil 15 prosent av den norske befolkningen har insomni av mer langvarig art.  

Personer som lider av søvnvansker, rapporterer oftere om redusert livskvalitet og dårligere mestrings­strategier. Søvnvansker er forbundet med nedsatt kognitiv og intellektuell fungering, og kroniske søvnvansker øker risikoen for å utvikle psykiske og fysiske plager

 

Flere norske undersøkelser har vist at søvnvansker er en sterk og uavhengig risikofaktor for både langtidssykefravær og varig uføretrygd. I følge Helsedirektoratet kan mange oppnå betydelig forbedring av søvnen gjennom ikke-medikamentelle tiltak. 

Derfor er det svært gledelig at en studie fra 2021 forteller at yoga kan forbedre søvnkvaliteten og kognitive funksjoner, samt redusere nervesystemets stressaktivering.  


God søvnkvalitet og redusert stressaktivering er nøkkelfunksjoner som legger grunnlaget for kroppens evne til gradvis bedring av kroniske plager i muskel og skjelettsystemet, redusere betennelsestilstander og bedre vår mentale helse. (Du kan lese mer om studien her)


Å lære seg verktøy man kan gjøre selv for å bedre søvnen og redusere stresset vil være en av de viktigste livsmestringsstrategiene man kan gjøre for seg selv! Og ikke minst som yogalærer eller som veileder/behandler for fysisk og psykisk helse er yoga viktige verktøy for å hjelpe studentene og klientene mot gradvis bedring av fysisk og psykisk helse.

Det er likevel viktig som yogalærer og helseveileder å være en trygg fasilitator av yoga-verktøyene og ha kunnskap om hvordan dette unike verktøyet kan videreformidles på en god måte som gagner både deg og dine studenter og klienter. 

Det er blant annet derfor vi i Deva Yoga Institute setter opp utdanning for yogalærere og helsepersonell (og deg som vil hjelpe deg selv) i Yoga for muskel og skjelettplager, kronisk smerte, stress og søvn 


I utdanningen vil du blant annet lære om betydningen av stress for vår helse relatert til kroniske plager i muskel og skjelettsystemet og redusert søvnkvalitet, og hvordan yoga, meditasjon og pusteøvelser fungerer for å redusere stressnivået, forbedre søvnkvaliteten og forbedre kroppens evne til å tildele kroniske plager i kroppen. 
Du vil få mange verktøy for å hjelpe deg selv, og som yogalærer eller helseveileder vil du også bli opplært til hvordan anvende disse for dine studenter og klienter. 

 

LES MER OM YOGA UTDANNING HER

 


Referanser:

1 og 4. Dudani et al. (2021), Int J Yog. 2021 May-Aug;14(2):100-108. doi: 10.4103/ijoy.IJOY_110_20.Epub 2021 May 10. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34188381/)
2 og 3. helsedirektoratet.no