Koshas - de 5 lagene av din væren

Kopi av Brown Minimalist Interior Style Facebook Cover-9

Visste du at Norge er et av tre land i Europa med størst forekomst av kronisk smerte? Kronisk smerte er fysisk og emosjonell smerte som har vart mer enn tre måneder, og det er kanskje unødvendig å si.. kronisk smerte påvirker menneskers liv. Ofte ser man at det starter med det fysiske og utvikler seg til å påvirke både humøret, hvordan vi tenker om oss selv og fremtiden, samt man føler man har mindre kapasitet, noe som også påvirker både jobb og det sosiale livet. 


Å adressere kronisk smerte innebærer å gradvis adressere alle disse aspektene. Det helhetlige perspektivet fra yogaterapi omfavner hele mennesket, og alle aspekter av hvem man er. I Yogaterapi ser man hele mennesket, og anerkjenner at et menneskets væren har både en fysisk kropp, tanker og følelser, livskraft og energi som skaper liv, visdom og sjel.  

I følge gammel Vedantisk filosofi gir de fem lagene et rammeverk for å forstå hele mennesket, med kropp, sinn og det indre selvet. Det er fem lag/koshas, som omslutter selvet og som til sammen utgjør det hele mennesket: Kropp, energi, tanker/følelser, visdom og sjelelige aspektet ved det å være et menneske.

 

Men hvorfor?

Jo, som yogaterapeut med fokus på muskel og skjelettplager ser jeg dette mange ganger. Mange kommer inn med vondt et sted i kroppen. La oss si for eksempel i nakken og skuldrene, kanskje med litt hodepine av og til. De har prøvd det meste (yogaterapeuten er ofte den siste de prøver), og sier det ikke har fungert så bra. “Det hjelper en kort stund, men så kommer smerten tilbake”. 

 

Som yogaterapeut spør jeg disse spørsmålene for å adressere alle de 5 koshas (alle de 5 lagene ved en selv):

Kroppen (Manomaya kosha): Hvordan kjennes kroppen ut? Hvor har du vondt, hvor intens er smerten, hvor i kroppen føles det godt? osv. 

Energi (Pranamaya kosha): Hvordan er energinivået? Har du lite energi, mye energi, føler du deg rastløs eller tung eller rolig?

Tanker og følelser (Anomaya kosha): Hva foregår i tankene og følelsene? Hva tenker du på for tiden? Hvordan føler du deg? Har det skjedd noe spesielt krevende i livet?

Den kloke deg som kan observere og vurdere (Vijnanamaya kosha): Når du ser på de foregående svarende, er det noe som gir mening i et helhetlig perspektiv? Når du tar et steg tilbake og ser på dette i et fugleperspektiv, kan du kjenne hva du trenger akkurat nå og gjøre nettopp dette? Og kanskje finne ny visdom som vil veilede deg i riktig retning mot tilheling? 

Sjelen (Anandamaya kosha): Hvem er du når du ikke er din smerte, frustrasjon og diagnose? Hvem er du innenfor alt dette? Er det et sted innenfor alt dette som er uforanderlig, hvor du kan kjenne på glede og kjærlighet? 

 

På denne måten kartlegger vi den helhetlige tilstanden, finner verktøy fra yoga for å adressere disse, og inviterer vedkommende inn i en tilhelende prosess. 

Yoga betyr union, og det er i praksis det yogaterapi gjør, skaper union mellom alle disse lagene av en selv, slik at man kommer hjem i seg selv og føler seg hel i den man er.  

 

Det er derfor det er så viktig å ikke bare adressere den fysiske kroppen, men også ta i betraktning det emosjonelle, mentale, det sjelelige, samt styrke det som allerede er sunt i mennesket i stedet for å fikse det som er galt.  

 

Det er mange ting du kan gjøre selv også, og her er listet opp de ulike koshas og hva du kan gjøre for å forsterke disse i deg:

 

Kropp - Annamaya kosha

Fysisk materie, representert av kroppen, jorda og alt det fysiske som vi kan se og ta på. Annamaya Kosha er det første laget (kosha).

Denne lar seg nære av mat, fysiske bevegelser, natur og at vi tar vare på den fysiske kroppen.


Disse støtter Annamaya Kosha:

Asanas (yoga stillinger)

Næringsrik mat og vann

Balanse mellom fysisk bevegelse/fysisk ro

 

Energi - Pranamaya Kosha

Energi og livskraft (prana), representert av pusten. Dette er energien som gir kraft til kroppen.

Yoga og dens filosofi omslutter prana alle lagene, det er energien som holder atomene sammen til et molekyl og som holder molekylene sammen til celler og organer, holder organer sammen til en kropp, og energien som får kroppen til å fungere biokjemisk og fysiologisk.

Det er livskraften som styrer våre biologiske/kjemiske prosesser, fra pusten vår til fordøyelse til sirkulasjon av blod i kroppen. Denne kraften kalles prana i yoga, som også er et annet ord for livskraft.

Disse støtter Pranamaya kosha:

Pranayama (pusteøvelser)

Frisk luft

Sollys

Være i naturen

 

Tanker og følelser - Manomaya Kosha

Sinnet, tanker og følelser. Det Sanskrit ordet for Manas betyr sinn. Dette laget er vår væren uttrykt gjennom tanker og følelser.

Manomaya kosha omfatter mental aktivitet som er ansvarlig for sanseorganene og motoriske respons på stimuli i dagliglivet, og spesielt våre gjentakende tankemønster der vi fungerer på autopilot. 

Manomaya kosha tar seg en pause hvert døgn under søvn for å regenerere seg.

Disse støtter Manomaya Kosha:

Mantra

Lys

Søvn

Meditasjon 

 

Visdom - Vijnanamaya Kosha

Dømmekraft eller Kunnskap: Dette er den delen av oss som kan observere og vurdere, som vet bedre enn å gjøre umiddelbare reaksjoner, men som kan tenke seg om å ta gode valg. Ordet vijnana betyr “bevissthet” ifølge Vedanta. Vijnana kan også bety også “høyere bevissthet”.

Vijnanamaya kosha er ofte oversatt som det intellektuelle kosha. Betydningen av Vijnanamaya kosha er derimot bredere. Det omfatter alle funksjonene i sinnet, inkludert samvittighet og vilje.

Dette støtter Vijnanamaya kosha:

Yama og Nyamas (etiske/moralske holdninger om en selv og andre)

Jnana Yoga (intellektet, studere yogafilosofisk litteratur, og implementere dette i livet sitt og i sin personlighet)

 

Sjel - Anandamaya Kosha:

Ananda kan oversettes med ubetinget eksistensiell glede og kjærlighet.

Ananda er en tilstand av altomfattende visdom og kjærlighet, hvor kropp og sjel møtes. Det lar seg ikke lett beskrive med ord, det er en tilstand hvor intellektet ikke er aktivt, men hvor man bare ER en del av alt.

Disse støtter Anandamaya Kosha:

Uselvisk handling, åpner hjertet og støtter samhold mellom mennesker

Bhakti Yoga, overgivelse til den universelle kraften/høyere bevissthet (Brahman)

Samadhi, meditasjon der man er ett med sin sjelelige jeg.

Kjærlighet for seg selv og andre / takknemlighet for det man har og den man er

Hva trenger du som sjel i livet her på jorden?

 

Ved hjelp av meditasjon kan man bevisstgjøre seg de ulike koshas, og få større kontakt med disse 5 lagene av en selv.

 

 

MEDITASJON - DE 5 KOSHAS

Her er en meditasjon som guider deg gjennom de 5 koshas, slik at du kan erfare dem i deg selv. (Denne er et direkte opptak fra undervisningen i Deva Yoga utdannelsen).

Sett deg godt til rette og klikk på play. God fornøyelse :)   

  

Hvis du ere interessert i lære mer om hvordan bruke yoga som verktøy, kan du sjekke ut vår velrennomerte Yogalærer Utdanning for muskel skjelettplager, kronisk smerte, stress og søvn:

Les mer her

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!