Yogaens Dag

Deva Magasinet front page

Verdens yogadag ble startet i 2015, og feires hvert år den 21 juni. Etter at 21. juni ble erklært som Verdens internasjonale yogadag av FN, har indiske ambassader verden over tatt på seg ansvaret for å markere dagen.

Dagen markeres for å formidle og fremme kunnskap om de fysiske og psykiske fordelene ved en jevn yogapraksis. Yoga binder mennesker sammen på tvers av kultur og landegrenser, øke forståelsen for at vi er ett med hverandre og naturen, spre harmoni, medmenneskelighet og fred i verden.


Hva er yoga og hvorfor feirer vi det?


Yoga er en eldgammel fysisk, mental og åndelig praksis som har sin opprinnelse i India. Ordet "yoga" kommer fra sanskrit og betyr å bli med eller å forene, og symboliserer foreningen av kropp og bevissthet.

I dag praktiseres det i ulike former rundt om i verden og fortsetter å vokse i popularitet.

I anerkjennelse av sin universelle appell utropte FN den 11. desember 2014 21. juni som den internasjonale yogadagen (resolusjon 69/131.)

Den internasjonale yogadagen har som mål å øke bevisstheten over hele verden om de mange fordelene ved å praktisere yoga.

Utkastet til resolusjon om å etablere den internasjonale yogadagen ble foreslått av India og godkjent av rekordhøye 175 medlemsland. Forslaget ble først introdusert av statsminister Narendra Modi i sin tale under åpningen av den 69. sesjonen av generalforsamlingen, der han sa: 

 

«Yoga er en uvurderlig gave fra vår eldgamle tradisjon. Yoga legemliggjør enhet av sinn og kropp, tanke og handling ... en helhetlig tilnærming [som] er verdifull for vår helse og vårt velvære. Yoga handler ikke bare om trening; det er en måte å oppdage følelsen av enhet med deg selv, verden og naturen.»


Resolusjonen bemerker «viktigheten av at enkeltpersoner og befolkninger tar sunnere valg og følger livsstilsmønstre som fremmer god helse».

I denne forbindelse har Verdens helseorganisasjon også oppfordret sine medlemsland til å hjelpe sine borgere med å redusere fysisk inaktivitet, som er blant de ti ledende dødsårsakene på verdensbasis, og en nøkkelrisikofaktor for ikke-smittsomme sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes.

Men yoga er mer enn fysisk aktivitet. Med ordene til en av dets mest kjente utøvere, avdøde Sri Swami Satchidananda: 


“The goal of Integral Yoga, and the birthright of every individual, is to realize the spiritual unity behind all the diversities in the entire creation and to live harmoniously as members of one universal family. This goal is achieved by maintaining our natural condition of a body of optimum health and strength, senses under total control, a mind well-disciplined, clear and calm, an intellect as sharp as a razor, a will as strong and pliable as steel, a heart full of unconditional love and compassion, an ego as pure as a crystal, and a life filled with Supreme Peace and Joy.”

 

I anledning Yogaens Dag benyttes anledninger til å rette en stor takk til alle yogalærere, elever og kommende og blivende. 

Tusen takk :)