Traumer, PTSD og Yoga

Deva Magasinet traumer yoga

Traumer og PTSDs kompleksitet er velkjent og har sofistikerte sammenhenger mellom nevrobiologiske, psykologiske, fysiske og sosiale faktorer som kan gjøre det komplisert å behandle. 

Det er derfor det er så gledelig at vitenskapelig forskning viser at personer med posttraumatisk stressyndrom (PTSD) og komplekse traumelidelser kan ha fordel av yoga. Blant annet viser en banebrytende meta-studie at traumesensitiv yoga og mindfulness, i klinisk påviselig grad, reduserer traumerelaterte symptomer og PTSD. (Taylor et al. (2020)

 

Fordelene med yoga kan være store; fra å bringe regulering til et dysregulert nervesystem, til å utvikle selvmedfølelse gjennom mindfulness-baserte metoder, til å finne trygghet i kroppen, tilbyr yoga en verktøykasse for å tilnærme seg PTSD og komplekse traumer. 

 

Yoga tilbyr grunnleggende verktøy for å utforske kroppslige fornemmelser på en trygg, jordet og sunn måte, og tillater rekontekstualisering av kroppslige erfaringer assosiert med PTSD. Gjennom en prosess av gradvis tilstedeværelse i kroppen og selvregulering, gir yoga en mulighet for å oppleve kroppen som et trygt sted å lande i seg selv. 


En person som har vært utsatt for et traume, kan oppleve verden gjennom et endret nervesystem. Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) er karakterisert ved at man hentes inn igjen av traumatiske minner som man opplever som sann i dag, som kan gi emosjonell ubalanse, grubling, samt at man opplever spenninger i kroppen som et resultat av et dysregulert nervesystem. 


Vi har her å gjøre med et nervesystem som skyter spurv med kanoner fordi det reagerer på hendelser gjennom et filter informert fra tidligere traumeminner. På denne måten kan vanlige hverdagshendelser være triggende og forårsake emosjonell ubalanse, spenninger i kroppen, og fysiologiske ubalanse.  


Yoga kan tilby en traumatisert person varsomme verktøy for å utforske kropp, tanker og følelser på en sunn, jordet og trygg måte, og som kan skape rekontekstualisering av de fornemmelsene som er assosiert med PTSD. Gjennom en prosess mot gradvis bevissthet i kroppen sammen med selvregulerende ferdigheter, gir yoga en mulighet for kroppen å bli oppfattet som et trygt sted fremfor en kilde til trussel. 


Yoga kan også hjelpe å stabilisere nervesystemet og hjelpe mennesker å komme tilbake til sin fysiologiske balanse raskere etter at stressfulle og traumatiske minner er trigget. I tillegg, kan yoga hjelpe personer med å engasjere seg mer effektivt i traumeterapi, og på denne måten gi støtte til prosesseringen av traume. 

Yoga gir kroppen en stemme som kan være nyttig i behandling av traumer og PTSD.


 Vil du lære mer om hva traumer er, hvordan yoga kan bidra til behandling av traumer og PTSD og hvorfor det er så viktig for yogalærere å vite hvordan tilrettelegge for traumeorientert yoga i klassen (også selv om det ikke er en traumeyoga-klasse)?

Ta frem en deilig kopp te, sett deg godt til rette og se hele dette eksklusive 45 minutters dybde-intervjuet med dyktige og inspirerende Veetamo Lyngmo:
(Dette intervjuet med traumeterapeut og yogaterapeut Veetamo Lyngmo ble gjort i 2020 under Deva Yoga Institutes aller første Yoga Helse Summit.)

 
 

Kurs i Traumeorientert Yoga og Mindfulness

Enten du er yogalærer og ønsker å lære hvordan du kan støtte din yoga-elever på en trygg og stødig måte, eller du er behandler og ønsker å lære traumeorientert yoga og mindfulness for å ytterlige støtte dine klienter (eller du ønsker å lære for din egen del), er dette kommende live kurset i Grunnleggende Traumeorientert Yoga og Mindfulness med traumeterapeut og yogaterapeut Veetamo Lyngmo, for deg. 


Kurset finner sted over 2 moduler, og gir deg ferdigheter og kunnskap som kreves for å guide traumatiserte personer tilbake til en oppfattelse av trygghet i kroppen.


KURS I TRAUMEORIENTERT YOGA OG MINDFULNESS

 


 

Referanser:

Taylor et al. (2020). Meta-Analysis. 2020 Oct-Dec;21(5):536-573. doi: 10.1080/15299732.2020.1760167. Epub 2020 May 26.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32453668/