Intervju med Katrine Berge: Et dypdykk i chakrasystemet

Deva Magasinet Intervju med Katrine Berge Chakrakurs

Katrine Berge har brukt alt av sin erfaring og kompetanse gjennom 28 år med yoga, som yogaterapeut, grunnlegger av Deva Yoga, bioingeniør og som student av master i helsevitenskap til å lage et kurs som tar et dypdykk i chakrasystemet. Og ikke minst sin livserfaring, som mamma og kvinnelig leder.

Kurset som hun setter opp i slutten av april er en invitasjon til å utforske den feminine visdommen i våre chakras. I kurset utforsker vi chakrasystemet som en kilde til livskraften, hvor man lærer å gjenkjenne blokkeringer i hvert chakra, hvordan låse dem opp, og integrere de feminine innsikter i chakraene, for bedre fysisk og emosjonell helse, velvære og livskvalitet. 

I forbindelse med lansering av dette nye kurset har vi tatt en prat med Katrine, hvor hun i intervjuet gir en nøye forklaring av hva chakrasystemet er og hvorfor det er viktig for oss. Hun forteller om bakgrunnen til kurset og hennes fremtidsvisjon og overordnede drivkraft om å belyse kvinnehelse.


Hva opptar tiden din om dagen, Katrine? 

Jo, det er veldig spennende tider nå, det må jeg si. Jeg synes det er utrolig spennende å få lov til å utvikle et kurs om chakrasystemet og utforske den tematikken som hvert chakra har å by på. I tillegg er det inderlig spennende å jobbe parallelt med min master i helsevitenskap, fordi jeg ser så mange tråder og likhetstrekk. Jeg vil si at i det store perspektivet representerer disse ulike kunnskapssyn, og det å få lov til å bygge bro mellom helse og chakra er kjempespennende.   


Hva er egentlig chakrasystemet, og hvorfor er det viktig? 

Du kan se på chakrasystemet som en forklaringsmodell for å forstå hele mennesket, med alt det innebærer av å være en kropp, tanker, følelser, og hvordan livet og relasjoner påvirker oss, vår helse, livskvalitet og opplevelsen av velvære.

Gjennom chakrasystemet kan vi forstå oss selv bedre, og blant annet kan vi forstå hvor blokkerte følelser setter seg som spenninger i kroppen. Dette gir oss nyttig innsikt i oss selv, og yoga gir oss verktøy for hvordan vi kan jobbe med dem.

Chakrasystemet inneholder syv chakra, og når alle chakraene er i balanse føler vi oss hele og integrerte. Kroppen vil da ha energi, fordi livskraften strømmer gjennom oss, vi føler oss emosjonelt balansert og har tankemessig ro og innsikt. 

Mange av oss har derimot et eller flere chakra i ubalanse, som ofte gir seg til kjenne som spenninger og smerter i den delen av kroppen som det ubalanserte chakra relaterer seg til, med tilhørende tanker og følelser som underbygger blokkeringen av livskraften. 

I dette kurset som nå kommer i april, gjør vi et dypdykk i chakrasystemet hvor vi skal se på hvordan vi kan utforske blokkeringene, og omfavne de delene av oss selv som sitter fast i blokkeringene med aksept og medfølelse gjennom yogiske prinsippene pust, bevegelse, nærvær og empati. Hensikten er å aktivere hvert chakra slik at vi kan "dimme opp" livskraften i oss, og at kroppen er oppdatert med nye leveregler, slik at vi kan gå inn i fremtiden med nye perspektiver og blanke ark med mulighet til å skape livet ut i fra våre behov, ønsker og drømmer. 


Hvorfor har du valgt å lage et kurs som går i dybden på chakrasystemet? 

Kvinner i Norge er blant de mest privilegerte på verdensbasis, men likevel eksisterer det fortsatt holdninger i samfunnet som vi kanskje ikke er så klar over, og i tillegg har vi med oss ubevisste leveregler fra tidligere generasjoner. Dette er leveregler som forteller noe om hvordan vi skal være og forholde oss, og som har blitt laget gjennom historien med et patriarkalsk blikk og samfunnsstruktur. 

For meg handler dette om likeverdet mellom det feminine og det maskuline. Det trenger ikke å være mann og kvinne, men likeverdet mellom de feminine og de maskuline verdiene i samfunnet, og også de kvalitetene vi verdsetter i oss selv. 

Vi har alle vårt lys, det er denne egenkraften vi er født med, den suverene livskraften som alle er i besittelse av. Etter hvert som vi møter livet og erfaringer av hva som er akseptert og ikke akseptert i samfunnet, dimmer vi ned noen egenskaper og dimmer opp andre egenskaper. Vi ønsker å være del av “flokken”, og dermed er villigheten til å dimme opp og ned egenskaper ved en selv relativt stor, fordi det er et overlevelsesinstinkt vi har i oss. 

I dag har mange kvinner fulltidsstilling både på jobb og hjemme, i tillegg til at de ofte tar ansvar for å ta vare på alle rundt seg, og da sier det seg selv at det lite plass igjen til å ta vare på egne behov, ha egentid, omsorg for seg selv, egenkjærlighet, medfølelse og verdighet for seg selv. Dette er noe jeg ser mye av i yogarommet, og det gjelder spesielt for kvinner. 

Når det gjelder stress, utbrenthet, muskel- og skjelettplager og kronisk smerte, er det ofte den totale belastningen i livet som er av betydelig årsaksfaktor. Dette kan være et uttrykk for tilpasninger i livet og leveregler vi ubevisst har adoptert fra samfunnet, og arvet fra tidligere generasjoner. Epigenetikken viser at vi gjennom generasjoner har arvet holdninger, tankesett og følelser fra i hvert fall tre generasjoner tilbake i tid. 

I kurset om chakrasystemet Katrine setter i gang i slutten av april, inviterer hun til en reise gjennom å utforske egne leveregler som står i veien for det hun kaller lyset, og refererer til egenkraften vår, som gjør at vi kan dimme opp deler av oss selv som før har vært dimmet ned. Dette for at vi kan gjøre de nødvendige endringene, slik at kroppen slipper å snakke så høyt. Vi erfarer da blant annet at vi får større kontakt med vår autentiske indre kraft, at kroppen frigir spenninger, at vi får energi og mindre smerter, tankesurr og uro. I det hele tatt vi føler oss mer hel og mer balansert og integrert. 


Hvem er dette kurset laget for? 

Kurset er laget for alle som ønsker å utforske sine chakras og få større tilgang til sin livskraft, og ikke minst for alle som er yogalærer er dette et viktig dypdykk i egenpraksis, og det er en del av videreutdanningen i chakra som yogalærer. Selv om det er for yogalærer, trenger man absolutt ikke være erfaren med yoga eller chakras for å delta, alle kan være med fordi man jobber ut i fra sitt eget ståsted. 


Kan du fortelle litt om hvordan kurset er satt opp og hva det inneholder? 

I løpet av totalt ni samlinger tar vi et dypdykk i hvert chakra, ett og ett om gangen. Dette gir oss tid til å virkelig gå i dybden, og samtidig integrere. I tillegg starter vi med en introduksjonsdel aller først, og avslutter med en integreringsdel til slutt. Hver samling varer i 3 timer og består av ett yogaprogram laget spesielt for respektive chakra, deretter møtes vi til en samtale og dypdykk i chakraet, og til sist samles vi rundt diskusjon og refleksjon rundt hva dette kan bety for deltakerne, og deretter veien videre med integrering.

Kurset undervises via zoom i sanntid. Dette for å få en dialog med deltakerne. Jeg har også satt av 3 hele timer fordi jeg ønsker å ha god tid. Det blir riktignok opptak av yoga-praksisen og teoridelen som blir lagt ut i en nettportal som alle får tilgang til i ettertid, slik at det er mulighet for å se opptak når det passer i eget tempo. Derfor er det også mulig å gjøre kurset som et selvstudium i sitt eget tempo når det passer en selv. Man må ikke være tilstede i undervisningen i sanntid, det er derfor vi har laget nettportalen, slik at man kan gjøre det når man selv har tid, sier Katrine.


Hva er din drivkraft og fremtidsvisjon i arbeidet med yoga og chakrasystemet? 

Chakrasystemet er kun et verktøy. Min drivkraft og visjonen er å belyse kvinnehelse, med å gi kvinner mer empowerment (i mangel av et godt norsk ord) til egen helse og kraft i eget liv. 

Omtrent 70% av befolkningen har muskel- og skjelettplager. Norge er et av tre land i Europa på toppen når det gjelder kronisk smerte, og de aller fleste er kvinner. Hvorfor har kvinner så store tall i forhold til diffuse plager i kroppen?

Kvinnehelse er generelt lite forsket på og har dessverre fått alt for lite fokus. Jeg tenker at for kronisk problematikk må det sees på i et kontekstuelt perspektiv hvor vi løfter blikket og ser på store belastninger over tid i lys av den dynamikken det feminine underlegges som føle av årevis med undertrykkes. Dagens paradoks er at vi er i dag av verdens mest likeverdige, men likevel navigerer vår kraft på den maskuline måten. Vi famler fremdeles i dette fordi vi ikke har fått det demonstrert for oss. Og det er dette som er både drivkraften og innsikten jeg søker å løfte frem i dette kurset: hvordan kan man favne om sin autentiske feminine kraft for å balansere opp det maskuline? Og hvordan vil det påvirke hvert enkelt individ sin helse, velvære og livskvalitet?

Jeg ønsker også å løfte dette i et større samfunnsperspektiv, og dette er en av grunnene til at jeg tar master i helsevitenskap for tiden, da jeg tror at perspektivet på helse og kvinnehelse generelt trenger å løftes opp til et kontekstuelt perspektiv og i et samfunnsperspektiv. Her trengs mye mer forskning, og det håper jeg at jeg en gang i fremtiden kan bidra med, sier Katrine.


Noen ord sånn på tampen?

Jeg tenker at hvert enkelt individ må ta denne dialogen med seg selv. Det er en del av å være i egen kraft. Jeg tror at man må starte med seg selv, og gjøre for seg selve det man trenger at andre gjør for en. Da vil man oppleve hvor stor forskjell det utgjør i ens eget liv, og samtidig vil man også kunne se ringvirkningene på menneskene rundt seg. Jeg tror en slik utvikling som dette starter på individnivå, ved å ta kraften tilbake, være sitt fulle og hele lys og eie denne suverene livskraften vi alle er i besittelse av. Tiden er inne nå. Hvis man ikke skal begynne nå, når skal man da starte?. 


(Om du er nysgjerrig på kurset Feminin Chakra Visdom, kan du lese mer om det her)


Hjertelig velkommen :) 

Deva Yoga Institute